History

Revision Timestamp Author Log Message
035 ... November 22, 2018, 23:08 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
454 ... November 9, 2018, 16:15 (UTC) Gravatar Nela Zebrakova CSV import: update dataset oxfamgb-af
795 ... November 9, 2018, 15:45 (UTC) Gravatar Nela Zebrakova CSV import: update dataset oxfamgb-af
313 ... November 9, 2018, 15:30 (UTC) Gravatar Nela Zebrakova CSV import: update dataset oxfamgb-af
d0a ... November 1, 2018, 00:09 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
8fd ... September 13, 2018, 14:57 (UTC) Gravatar Nela Zebrakova CSV import: update dataset oxfamgb-af
2fe ... July 19, 2018, 12:51 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
eb8 ... July 3, 2018, 13:21 (UTC) Gravatar Nela Zebrakova CSV import: update dataset oxfamgb-af
b78 ... March 15, 2018, 04:24 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
278 ... March 14, 2018, 13:04 (UTC) Gravatar Nela Zebrakova CSV import: update dataset oxfamgb-af
005 ... January 31, 2018, 04:54 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
eb5 ... November 23, 2017, 04:25 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
b7c ... November 22, 2017, 11:26 (UTC) Gravatar Nela Zebrakova CSV import: update dataset oxfamgb-af
654 ... October 28, 2017, 06:15 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
94c ... September 12, 2017, 12:52 (UTC) Gravatar Nela Zebrakova CSV import: update dataset oxfamgb-af
84c ... September 12, 2017, 12:51 (UTC) Gravatar Nela Zebrakova CSV import: update dataset oxfamgb-af
6ce ... July 19, 2017, 02:47 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
f1f ... July 18, 2017, 03:08 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
332 ... July 17, 2017, 03:07 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
6bc ... July 16, 2017, 03:11 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
612 ... July 14, 2017, 03:10 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
69e ... July 12, 2017, 09:33 (UTC) Gravatar Alison Peacock CSV import: update dataset oxfamgb-af
82f ... July 12, 2017, 03:32 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
642 ... July 11, 2017, 03:00 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
5a7 ... July 10, 2017, 02:07 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
38d ... July 8, 2017, 02:38 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
ab8 ... July 7, 2017, 01:52 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
758 ... July 6, 2017, 02:18 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
217 ... July 5, 2017, 01:51 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
a24 ... July 4, 2017, 01:59 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
f17 ... July 3, 2017, 01:53 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
fd1 ... July 2, 2017, 01:55 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
677 ... July 1, 2017, 01:58 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
be2 ... June 30, 2017, 01:55 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
002 ... June 29, 2017, 01:53 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
23f ... June 28, 2017, 01:55 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
d75 ... June 27, 2017, 01:55 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
e9d ... June 25, 2017, 01:53 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
680 ... June 24, 2017, 02:07 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
866 ... June 23, 2017, 01:58 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
2a6 ... June 22, 2017, 02:24 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
2cd ... June 21, 2017, 02:19 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
299 ... June 20, 2017, 02:23 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
0b0 ... June 19, 2017, 02:21 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
b08 ... June 18, 2017, 02:23 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
de3 ... June 17, 2017, 01:52 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
fce ... June 16, 2017, 01:53 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
125 ... June 15, 2017, 02:24 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
b2a ... June 14, 2017, 02:28 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
136 ... June 13, 2017, 04:10 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
65a ... June 12, 2017, 02:41 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
19b ... June 11, 2017, 02:22 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
fbe ... June 10, 2017, 03:56 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
c5d ... June 9, 2017, 01:53 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
fb9 ... June 8, 2017, 02:05 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
a4a ... June 7, 2017, 01:49 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
11a ... June 6, 2017, 01:49 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
10e ... June 5, 2017, 01:52 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
0f1 ... June 4, 2017, 01:48 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
41d ... June 3, 2017, 01:50 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
635 ... June 2, 2017, 02:29 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
32a ... June 1, 2017, 01:48 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
1ec ... May 31, 2017, 01:46 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
fe5 ... May 30, 2017, 01:52 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
372 ... May 29, 2017, 01:48 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
26c ... May 28, 2017, 01:46 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
f14 ... May 27, 2017, 01:54 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
20f ... May 26, 2017, 01:46 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
9ae ... May 25, 2017, 02:25 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
4d8 ... May 24, 2017, 02:30 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
3cd ... May 23, 2017, 02:06 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
cb8 ... May 22, 2017, 03:06 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
9ae ... May 21, 2017, 02:03 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
f0a ... May 20, 2017, 02:05 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
a1c ... May 19, 2017, 02:54 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
889 ... May 18, 2017, 02:28 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
3af ... May 17, 2017, 01:57 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
dce ... May 16, 2017, 02:07 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
36f ... May 15, 2017, 02:32 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
82b ... May 14, 2017, 02:29 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
1b5 ... May 13, 2017, 02:32 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
af3 ... May 12, 2017, 01:55 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
57f ... May 11, 2017, 01:43 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
ef4 ... May 10, 2017, 01:44 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
520 ... May 9, 2017, 01:48 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
d25 ... May 8, 2017, 01:44 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
78d ... May 7, 2017, 01:49 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
6a3 ... May 6, 2017, 01:47 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
0c1 ... May 5, 2017, 01:45 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
ab4 ... May 4, 2017, 01:46 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
6d1 ... May 3, 2017, 01:50 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
983 ... May 2, 2017, 01:48 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
c88 ... May 1, 2017, 01:41 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
e3f ... April 30, 2017, 01:44 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
da5 ... April 29, 2017, 01:44 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
8e3 ... April 28, 2017, 02:38 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
56e ... April 27, 2017, 01:47 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
4e5 ... April 26, 2017, 01:44 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
96e ... April 25, 2017, 01:46 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
786 ... April 24, 2017, 01:51 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
04a ... April 23, 2017, 01:45 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
d81 ... April 22, 2017, 01:44 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
bdd ... April 21, 2017, 01:45 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
4cb ... April 20, 2017, 01:47 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
4b1 ... April 19, 2017, 01:43 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
419 ... April 18, 2017, 01:45 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
61f ... April 17, 2017, 01:41 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
ad8 ... April 16, 2017, 01:44 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
bf5 ... April 15, 2017, 01:40 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
10e ... April 14, 2017, 01:39 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
bd1 ... April 13, 2017, 01:34 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
b91 ... April 12, 2017, 01:35 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
4b3 ... April 11, 2017, 01:32 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
09f ... April 10, 2017, 01:26 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
655 ... April 9, 2017, 01:29 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
79d ... April 8, 2017, 01:28 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
782 ... April 7, 2017, 01:25 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
941 ... April 6, 2017, 01:25 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
234 ... April 5, 2017, 01:33 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
e33 ... April 4, 2017, 01:30 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
dff ... April 3, 2017, 01:40 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
b13 ... April 2, 2017, 01:29 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
1b6 ... April 1, 2017, 01:28 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
999 ... March 31, 2017, 01:31 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
170 ... March 30, 2017, 01:29 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
d2f ... March 29, 2017, 01:36 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
a5d ... March 28, 2017, 01:34 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
fee ... March 27, 2017, 01:36 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
35d ... March 26, 2017, 01:31 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
9ef ... March 25, 2017, 01:36 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
f4d ... March 24, 2017, 01:42 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
8e5 ... March 23, 2017, 01:38 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
2d2 ... March 22, 2017, 01:36 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
7d9 ... March 21, 2017, 01:30 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
a5b ... March 20, 2017, 01:27 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
116 ... March 19, 2017, 01:30 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
43e ... March 18, 2017, 01:36 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
805 ... March 17, 2017, 01:28 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
5e9 ... March 16, 2017, 01:28 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
dff ... March 15, 2017, 01:33 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
b63 ... March 14, 2017, 01:38 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
7a6 ... March 13, 2017, 01:27 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
cd3 ... March 12, 2017, 01:27 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
334 ... March 11, 2017, 01:32 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
347 ... March 10, 2017, 01:38 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
b26 ... March 9, 2017, 01:36 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
29c ... March 8, 2017, 01:34 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
fe9 ... March 7, 2017, 01:48 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
e82 ... March 6, 2017, 01:30 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
a02 ... March 5, 2017, 01:29 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
fa9 ... March 4, 2017, 01:31 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
8e8 ... March 3, 2017, 01:29 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
98d ... March 2, 2017, 01:38 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
844 ... March 1, 2017, 01:34 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
3d6 ... February 28, 2017, 01:41 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
b74 ... February 27, 2017, 01:27 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
8e6 ... February 26, 2017, 01:28 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
6aa ... February 25, 2017, 01:32 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
4fe ... February 24, 2017, 01:32 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
3bd ... February 23, 2017, 01:32 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
570 ... February 22, 2017, 02:16 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
7bb ... February 21, 2017, 02:04 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
46b ... February 20, 2017, 01:30 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
866 ... February 19, 2017, 01:24 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
df7 ... February 18, 2017, 01:27 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
278 ... February 17, 2017, 01:25 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
ac7 ... February 16, 2017, 01:26 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
539 ... February 15, 2017, 01:24 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
862 ... February 14, 2017, 01:25 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
ae4 ... February 13, 2017, 01:24 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
2f7 ... February 12, 2017, 01:24 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
cad ... February 11, 2017, 01:22 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
c0a ... February 10, 2017, 01:30 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
4bf ... February 9, 2017, 13:16 (UTC) Gravatar ckan_admin CSV import: update dataset oxfamgb-af
890 ... February 9, 2017, 13:14 (UTC) Gravatar ckan_admin CSV import: update dataset oxfamgb-af
1b6 ... February 9, 2017, 01:23 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
39f ... February 8, 2017, 01:23 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
8ee ... February 7, 2017, 01:19 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
fbb ... February 6, 2017, 01:23 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
948 ... February 5, 2017, 01:23 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
d0c ... February 4, 2017, 01:24 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
88c ... February 3, 2017, 01:25 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
4ff ... February 2, 2017, 01:27 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
88e ... February 1, 2017, 01:25 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
bae ... January 31, 2017, 01:17 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
8c0 ... January 30, 2017, 01:16 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
67d ... January 29, 2017, 01:22 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
6d8 ... January 27, 2017, 01:17 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
dc6 ... January 25, 2017, 01:22 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
aae ... January 24, 2017, 01:10 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
eb7 ... January 23, 2017, 01:09 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
615 ... January 22, 2017, 01:11 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
8a7 ... January 21, 2017, 01:10 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
1dc ... January 20, 2017, 01:09 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
437 ... January 19, 2017, 01:13 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
f38 ... January 18, 2017, 01:08 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
b26 ... January 17, 2017, 01:05 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
709 ... January 16, 2017, 01:09 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
b98 ... January 15, 2017, 01:04 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
04a ... January 14, 2017, 01:04 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
610 ... January 13, 2017, 01:04 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
814 ... January 12, 2017, 01:10 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
549 ... January 11, 2017, 01:16 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
026 ... January 10, 2017, 01:00 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
33a ... January 9, 2017, 00:54 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
900 ... January 8, 2017, 00:56 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
3ac ... January 7, 2017, 00:56 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
7a5 ... January 6, 2017, 01:02 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
7de ... January 5, 2017, 01:09 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
ef1 ... January 4, 2017, 13:55 (UTC) Gravatar Alison Peacock CSV import: update dataset oxfamgb-af
8a2 ... January 4, 2017, 13:52 (UTC) Gravatar Nela Zebrakova CSV import: update dataset oxfamgb-af
f93 ... January 4, 2017, 11:26 (UTC) Gravatar Nela Zebrakova CSV import: update dataset oxfamgb-af
570 ... January 4, 2017, 01:10 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
7d1 ... January 3, 2017, 01:09 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
b34 ... January 2, 2017, 01:10 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
222 ... January 1, 2017, 01:24 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
4e3 ... December 31, 2016, 01:11 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
8ed ... December 30, 2016, 01:09 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
334 ... December 29, 2016, 01:11 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
b46 ... December 28, 2016, 01:10 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
d11 ... December 27, 2016, 01:10 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
c50 ... December 26, 2016, 01:11 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
953 ... December 25, 2016, 01:13 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
797 ... December 24, 2016, 01:10 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
edb ... December 23, 2016, 01:11 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
d05 ... December 22, 2016, 01:12 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
b30 ... December 21, 2016, 01:12 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
72f ... December 20, 2016, 11:23 (UTC) Gravatar Nela Zebrakova CSV import: update dataset oxfamgb-af
bdf ... December 20, 2016, 01:18 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
720 ... December 19, 2016, 01:13 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
9e7 ... December 18, 2016, 01:13 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
48f ... December 17, 2016, 01:14 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
a53 ... December 16, 2016, 01:16 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
0e7 ... December 15, 2016, 01:14 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
1b9 ... December 14, 2016, 01:14 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
12f ... December 13, 2016, 17:07 (UTC) Gravatar ckan_admin CSV import: update dataset oxfamgb-af
d37 ... December 13, 2016, 01:25 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
009 ... December 12, 2016, 11:57 (UTC) Gravatar Nela Zebrakova CSV import: update dataset oxfamgb-af
9bd ... December 12, 2016, 01:16 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
d49 ... December 11, 2016, 01:14 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
d42 ... December 10, 2016, 01:25 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
ae6 ... December 9, 2016, 01:15 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
db2 ... December 8, 2016, 01:26 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
602 ... December 7, 2016, 14:18 (UTC) Gravatar Nela Zebrakova CSV import: update dataset oxfamgb-af
835 ... December 7, 2016, 01:17 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
384 ... December 6, 2016, 14:54 (UTC) Gravatar Nela Zebrakova CSV import: update dataset oxfamgb-af
c91 ... December 6, 2016, 14:49 (UTC) Gravatar Nela Zebrakova CSV import: update dataset oxfamgb-af
05c ... December 6, 2016, 14:45 (UTC) Gravatar Nela Zebrakova CSV import: update dataset oxfamgb-af
05c ... December 6, 2016, 14:44 (UTC) Gravatar Nela Zebrakova CSV import: update dataset oxfamgb-af
981 ... September 30, 2016, 01:23 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
06a ... September 29, 2016, 15:56 (UTC) Gravatar Nela Zebrakova CSV import: update dataset oxfamgb-af
4f8 ... August 12, 2016, 01:31 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
fe8 ... August 11, 2016, 14:41 (UTC) Gravatar Nela Zebrakova CSV import: update dataset oxfamgb-af
5a1 ... March 16, 2016, 01:06 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
a2a ... January 20, 2016, 00:59 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
561 ... December 2, 2015, 01:03 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
32e ... December 1, 2015, 10:12 (UTC) Gravatar Nela Zebrakova CSV import: update dataset oxfamgb-af
f96 ... September 24, 2015, 01:14 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
8cf ... September 23, 2015, 14:56 (UTC) Gravatar Nela Zebrakova CSV import: update dataset oxfamgb-af
2b5 ... August 13, 2015, 00:54 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
0d7 ... August 12, 2015, 00:54 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
9aa ... August 4, 2015, 01:03 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
9a5 ... June 18, 2015, 00:56 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
e76 ... June 17, 2015, 14:55 (UTC) Gravatar Nela Zebrakova CSV import: update dataset oxfamgb-af
811 ... June 6, 2015, 01:17 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
2eb ... February 24, 2015, 01:30 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
f20 ... February 23, 2015, 10:24 (UTC) Gravatar Nela Zebrakova CSV import: update dataset oxfamgb-af
5d8 ... February 21, 2015, 01:01 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
b64 ... February 20, 2015, 01:30 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
d97 ... November 21, 2014, 01:14 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
81c ... November 12, 2014, 21:23 (UTC) Gravatar Alison Peacock CSV import: update dataset oxfamgb-af
004 ... September 24, 2014, 12:54 (UTC) Gravatar Alison Peacock CSV import: update dataset oxfamgb-af
73a ... July 1, 2014, 01:08 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
235 ... June 30, 2014, 10:29 (UTC) Gravatar Alison Peacock CSV import: update dataset oxfamgb-af
423 ... June 25, 2014, 01:12 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
e02 ... June 24, 2014, 10:12 (UTC) Gravatar Steven Flower CSV import: update dataset oxfamgb-af
5e2 ... March 20, 2014, 00:49 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
997 ... March 19, 2014, 12:20 (UTC) Gravatar Alison Peacock CSV import: update dataset oxfamgb-af
4f2 ... December 3, 2013, 06:53 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
f1d ... December 2, 2013, 10:37 (UTC) Gravatar Alison Peacock CSV import: update dataset oxfamgb-af
5b6 ... November 29, 2013, 00:57 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
a95 ... November 25, 2013, 01:30 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
a17 ... November 24, 2013, 22:48 (UTC) Gravatar Alison Peacock CSV import: update dataset oxfamgb-af
d66 ... November 24, 2013, 22:37 (UTC) Gravatar Alison Peacock CSV import: update dataset oxfamgb-af
b93 ... September 26, 2013, 23:57 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
054 ... September 25, 2013, 23:52 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
347 ... August 19, 2013, 23:52 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
1d0 ... July 30, 2013, 12:41 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
232 ... July 30, 2013, 12:02 (UTC) Gravatar Alison Peacock CSV import: update dataset oxfamgb-af
6bf ... June 4, 2013, 00:10 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset oxfamgb-af
bfd ... March 17, 2012, 00:30 (UTC) Gravatar IATI Archiver REST API: Update object oxfamgb-af
e4b ... January 27, 2012, 00:28 (UTC) Gravatar IATI Archiver REST API: Update object None
b72 ... January 26, 2012, 00:30 (UTC) Gravatar IATI Archiver REST API: Update object None
88e ... January 25, 2012, 00:27 (UTC) Gravatar IATI Archiver REST API: Update object None
385 ... January 24, 2012, 00:28 (UTC) Gravatar IATI Archiver REST API: Update object None
0d3 ... January 23, 2012, 00:38 (UTC) Gravatar IATI Archiver REST API: Update object None
98e ... January 22, 2012, 01:00 (UTC) Gravatar IATI Archiver REST API: Update object None
097 ... January 21, 2012, 00:28 (UTC) Gravatar IATI Archiver REST API: Update object None
a03 ... January 20, 2012, 00:26 (UTC) Gravatar IATI Archiver REST API: Update object None
a08 ... January 19, 2012, 00:26 (UTC) Gravatar IATI Archiver REST API: Update object None
5b3 ... January 18, 2012, 00:24 (UTC) Gravatar IATI Archiver REST API: Update object None
c39 ... January 17, 2012, 00:25 (UTC) Gravatar IATI Archiver REST API: Update object None
4d6 ... January 16, 2012, 00:35 (UTC) Gravatar IATI Archiver REST API: Update object None
332 ... January 15, 2012, 00:44 (UTC) Gravatar IATI Archiver REST API: Update object None
4fd ... January 14, 2012, 00:25 (UTC) Gravatar IATI Archiver REST API: Update object None
ba5 ... January 13, 2012, 13:48 (UTC) Gravatar IATI Archiver REST API: Update object None
170 ... December 16, 2011, 12:38 (UTC) Gravatar IATI Archiver REST API: Update object oxfamgb-af
50a ... December 16, 2011, 12:38 (UTC) Gravatar IATI Archiver REST API: Update object None
ad4 ... November 25, 2011, 14:38 (UTC) Gravatar Bill Anderson REST API: Create object oxfamgb-af