History

Revision Timestamp Author Log Message
f04 ... June 26, 2020, 13:30 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset kiyo-activities
6b7 ... June 26, 2020, 12:31 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
652 ... June 26, 2020, 12:31 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
494 ... June 26, 2020, 12:28 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
481 ... June 26, 2020, 12:28 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
9d2 ... June 26, 2020, 12:27 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
c7c ... June 26, 2020, 12:27 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
70a ... June 26, 2020, 12:25 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
6d3 ... June 26, 2020, 12:25 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
6ff ... June 26, 2020, 12:21 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
96d ... June 26, 2020, 12:21 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
f86 ... June 26, 2020, 12:20 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
da3 ... June 26, 2020, 12:20 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
9c9 ... June 26, 2020, 12:19 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
77c ... June 26, 2020, 12:19 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
5ad ... June 26, 2020, 11:45 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
b07 ... June 26, 2020, 11:45 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
c82 ... June 26, 2020, 11:45 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
a97 ... June 26, 2020, 11:45 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
3ca ... June 26, 2020, 11:43 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
210 ... June 26, 2020, 11:43 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
15b ... May 16, 2020, 03:40 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset kiyo-activities
7a0 ... May 15, 2020, 09:51 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
9dc ... May 15, 2020, 09:51 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
5bf ... May 1, 2020, 03:44 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset kiyo-activities
082 ... April 30, 2020, 08:01 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
6bc ... April 30, 2020, 08:01 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
5fe ... April 30, 2020, 07:59 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
78a ... April 30, 2020, 07:59 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
c5f ... April 30, 2020, 07:59 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
6dc ... April 30, 2020, 07:59 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
f9f ... April 30, 2020, 07:58 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
5f8 ... April 30, 2020, 07:58 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
ffc ... April 30, 2020, 07:57 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
bfe ... April 30, 2020, 07:57 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
a03 ... April 30, 2020, 07:56 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
57e ... April 30, 2020, 07:56 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
9c2 ... April 30, 2020, 07:56 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
7d9 ... April 30, 2020, 07:56 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
bb5 ... April 30, 2020, 07:55 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
7d5 ... April 30, 2020, 07:55 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
c73 ... April 30, 2020, 07:55 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
b43 ... April 30, 2020, 07:55 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
7c7 ... April 30, 2020, 07:54 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
d77 ... April 30, 2020, 07:54 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
d7d ... April 30, 2020, 07:53 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
ac6 ... April 30, 2020, 07:53 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
354 ... January 31, 2020, 03:54 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset kiyo-activities
d98 ... January 30, 2020, 16:20 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
f59 ... January 30, 2020, 16:20 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
ff8 ... January 30, 2020, 16:19 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
101 ... January 30, 2020, 16:19 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
641 ... January 30, 2020, 16:18 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
1b5 ... January 30, 2020, 16:18 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
63f ... January 30, 2020, 16:18 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
382 ... January 30, 2020, 16:18 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
4c0 ... January 30, 2020, 16:17 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
dc1 ... January 30, 2020, 16:17 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
ee0 ... January 30, 2020, 16:17 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
191 ... January 30, 2020, 16:17 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
8c5 ... January 30, 2020, 16:16 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
e66 ... January 30, 2020, 16:16 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
0bc ... January 30, 2020, 16:16 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
483 ... January 30, 2020, 16:16 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
8e6 ... January 30, 2020, 16:15 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
f0b ... January 30, 2020, 16:15 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
076 ... January 30, 2020, 16:15 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
ec4 ... January 30, 2020, 16:15 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
d45 ... January 29, 2020, 04:02 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset kiyo-activities
44b ... January 28, 2020, 08:48 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
87a ... January 28, 2020, 08:48 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
6c1 ... January 28, 2020, 08:47 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
572 ... January 28, 2020, 08:47 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
550 ... January 28, 2020, 08:47 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
f02 ... January 28, 2020, 08:47 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
776 ... January 28, 2020, 08:47 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
699 ... January 28, 2020, 08:47 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
6bd ... January 28, 2020, 08:45 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
1b9 ... January 28, 2020, 08:45 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
4b1 ... November 9, 2019, 04:01 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset kiyo-activities
9e0 ... November 8, 2019, 06:30 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
bee ... August 28, 2019, 03:33 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset kiyo-activities
620 ... August 27, 2019, 08:18 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
b9d ... August 27, 2019, 03:32 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset kiyo-activities
f03 ... August 26, 2019, 14:11 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
196 ... August 26, 2019, 14:10 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
2b4 ... August 26, 2019, 14:06 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
97c ... August 26, 2019, 13:54 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
2f4 ... August 26, 2019, 13:52 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
b18 ... August 26, 2019, 13:43 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
ad4 ... July 31, 2019, 03:33 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset kiyo-activities
c2f ... July 30, 2019, 15:19 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
4a3 ... July 30, 2019, 15:19 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
3f2 ... July 30, 2019, 15:18 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
1b6 ... July 30, 2019, 15:15 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
db4 ... July 30, 2019, 15:10 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
6cb ... July 30, 2019, 15:02 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
ef6 ... July 30, 2019, 14:56 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
737 ... July 30, 2019, 14:36 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
0c7 ... July 30, 2019, 14:36 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
d20 ... July 30, 2019, 14:35 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
334 ... July 30, 2019, 14:34 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
b32 ... July 30, 2019, 13:36 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
420 ... July 30, 2019, 13:35 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
f82 ... July 30, 2019, 13:35 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
de7 ... July 30, 2019, 13:35 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
c44 ... July 30, 2019, 13:35 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
798 ... July 30, 2019, 13:34 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
b68 ... July 30, 2019, 13:34 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
788 ... July 30, 2019, 13:34 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
552 ... July 30, 2019, 13:34 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
b56 ... July 30, 2019, 13:33 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
317 ... July 30, 2019, 13:33 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
17a ... July 30, 2019, 12:35 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
1cc ... July 10, 2019, 03:31 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset kiyo-activities
b70 ... July 9, 2019, 13:14 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
4e8 ... July 9, 2019, 13:12 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
f1c ... July 9, 2019, 13:11 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
0b3 ... July 9, 2019, 13:10 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
2d2 ... June 28, 2019, 03:37 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset kiyo-activities
0dc ... June 27, 2019, 14:07 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
cb7 ... June 27, 2019, 14:06 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
5e9 ... June 27, 2019, 14:05 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
357 ... June 27, 2019, 14:03 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
7e7 ... June 27, 2019, 14:01 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
27a ... June 27, 2019, 13:58 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
369 ... June 27, 2019, 13:56 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
011 ... June 27, 2019, 13:54 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
6ac ... June 27, 2019, 13:53 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
27c ... June 27, 2019, 13:53 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
26d ... June 27, 2019, 13:47 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
cf5 ... May 1, 2019, 03:48 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset kiyo-activities
baa ... April 30, 2019, 15:43 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
5a6 ... April 30, 2019, 15:41 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
9b1 ... April 30, 2019, 15:39 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
724 ... April 30, 2019, 15:39 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
bef ... April 30, 2019, 15:36 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
7ee ... April 30, 2019, 15:35 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
4ed ... April 30, 2019, 15:33 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
263 ... April 30, 2019, 15:32 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
151 ... April 30, 2019, 15:32 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
6c1 ... April 30, 2019, 15:32 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
b13 ... April 30, 2019, 15:32 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
a8d ... April 30, 2019, 15:31 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
962 ... April 30, 2019, 15:31 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
487 ... December 11, 2018, 12:28 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset kiyo-activities
c14 ... December 10, 2018, 13:19 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
baa ... December 10, 2018, 13:19 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
fbe ... December 10, 2018, 13:19 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
15e ... December 10, 2018, 13:18 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
9d2 ... December 10, 2018, 13:18 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
e3d ... December 10, 2018, 13:17 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
2a8 ... December 10, 2018, 13:15 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
02a ... December 10, 2018, 13:14 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
d84 ... December 10, 2018, 13:11 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
cf1 ... December 10, 2018, 13:10 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
b1d ... December 10, 2018, 12:50 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
101 ... December 10, 2018, 12:47 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
a98 ... October 31, 2018, 23:49 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset kiyo-activities
4d7 ... September 10, 2018, 11:51 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
44c ... September 6, 2018, 13:34 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
034 ... August 29, 2018, 00:03 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset kiyo-activities
d67 ... August 17, 2018, 09:00 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
8aa ... May 1, 2018, 17:21 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset kiyo-activities
fc1 ... April 30, 2018, 09:54 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
d35 ... April 30, 2018, 09:54 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
39d ... April 30, 2018, 09:54 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
e2e ... April 30, 2018, 09:54 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
c67 ... April 30, 2018, 09:53 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
5da ... April 30, 2018, 09:53 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
f22 ... April 30, 2018, 09:53 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
8bd ... April 30, 2018, 09:53 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
4c0 ... April 30, 2018, 09:53 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
23e ... April 30, 2018, 09:52 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Update object kiyo-activities
e86 ... April 30, 2018, 09:52 (UTC) Gravatar KIYO REST API: Create object kiyo-activities